Stolte øyeblikk

Stolte øyeblikk

Torsk 16kg

Smøla

Ørret 5.55 kg

Mjøsa

Laks 7,1kg

Surna

Abbor 1,44 kg


Laks 11 kg

Drammenselva


Lange 10,2 kg

Bergen

Gjørs 2,6 kg

Haganeset

Laks 9 kg

Drammenselva

Laks 9,5 kg

Surna

Lake 2,8 kg

Minnestryket

Ørret 1,8 kg

Skrukkelisjøen